Alimentų priteisimas

IŠLAIKYMO VAIKUI PRITEISIMAS (ALIMENTAI VAIKUI)

 

Norite prisiteisti alimentus, juos padidinti ar sumažinti?


Mūsų teisininkai parengs Jums reikalingą ieškinį teismui Lietuvoje dėl:
  • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
  • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
  • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
  • jau priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo.

Vaiką išlaikyti privalo ABU TĖVAI! Ši tėvų pareiga įtvirtinta svarbiausiame šalies įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: „tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“ (38 str. 6 d.).

Įstatymų leidėjas taip pat yra nustatęs, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes.


Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, autorinį atlyginimą, socialinę pašalpą, stipendiją, pensiją ir kt.


Dažniausiai išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Jei kuris iš tėvų nenori mokėti alimentų vaikui ir niekaip nepavyksta geruoju su juo susitarti dėl išlaikymo skyrimo, įstatymai numato teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo vaikui priteisimo.


Kai po teismo priimto sprendimą dėl išlaikymo priteisimo iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis, vaiko poreikiai, teismas gali pagal tėvo (motinos), vaiko ieškinį sumažinti arba padidinti išlaikymo dydį.

 

Išlaikymo dydžio sumažinimo galima reikalauti, jei iš esmės pablogėjo mokančio alimentus asmens turtinė padėtis (ženkliai sumažėja atlyginimas, tampa bedarbis, nedarbingas, šiam asmeniui gimsta vaikai kitoje santuokoje ir kt.).

 

Priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas pagerėjus tėvo (motinos) turtinei padėčiai, pasikeitus vaiko poreikiams.


Susisiekite su mumis: info@artilex.lt. Elektroniniu paštu kreipiantis dėl ieškinio parengimo, teisinė konsultacija - nemokama.