DARBO TEISĖ
 
Ruošiami dokumentai:
 
·         Individualios ir kolektyvinės darbo sutartys, susitarimai dėl darbo sutarčių nutraukimo;
·         Komercinių paslapčių apsaugos sutartys;
·         Materialinės atsakomybės sutartys (individualios ir kolektyvinės);
·         Nekonkuravimo sutartys su darbuotojais;
·         Darbo tvarkos taisyklės;
·         Studijų, kvalifikacijos kėlimo ir pan. išlaidų atlyginimo sutartys su darbuotoju;
·         Įsakymų projektų (dėl drausminės atsakomybės taikymo; atleidimo iš darbo ir t.t.) ir kt. su darbo teise susijusių vidaus dokumentų rengimas.
 
 
Su darbo teise susijusių ieškinių (dėl žalos atlyginimo, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, ir t. t.), atsiliepimų į ieškinius, priešieškinių, atskirųjų, apeliacinių skundų ir kt. procesinių dokumentų ruošimas.
 
 
Teikiamos konsultacijos dėl:
 
·         Darbuotojų įdarbinimo ir atleidimo iš darbo;
·         Materialinės atsakomybės taikymo;
·         Kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, nekonkuravimo, komercinių paslapčių apsaugos ir kt. apribojančių įsipareigojimų įgyvendinimo;
·         Drausminių nuobaudų skyrimo ir kt.