Sutarčių teisė

Jau pasirašytų sutarčių teisinė analizė, koregavimas; kilus ginčams dėl sutarčių vykdymo - sutarčių teisinis įvertinimas.
 
 
Mūsų teisininkai rengia įvairias sutartis:
 
·         Pirkimo–pardavimo;
·         Paslaugų teikimo;
·         Tarpininkavimo;
·         Nuomos;
·         Vežimo;
·         Tiekimo;
·         Bendradarbiavimo ir kt.
 
 
Taip pat ruošiame:
 
·         Reikalavimus, pretenzijas dėl neatsiskaitymo laiku (skolos išieškojimo), kitų sutarties sąlygų netinkamo vykdymo (netinkamų, nekokybiškų prekių, darbų, paslaugų ir kt.) ar nevykdymo.
·         Procesinius dokumentus teismui dėl sutarčių netinkamo vykdymo ar nevykdymo.

·         Pranešimus, paaiškinimus, pareiškimus, įsakymus ir kt.